Om oss

Helgeland Sopp- og Nyttevekstforening (HSNF) ble stiftet i 2013, da navnet på Vefsn Nyttevekstforening ble vedtatt endret for å favne det geografiske området som foreningen dekker. Vi har medlemmer fra hele Helgeland, og er en forening for utnyttelse av våre nyttevekster. Dette omfatter et vidt spekter av vekster man finner i naturen. Om våren og sommeren ønsker vi å fokusere på nyttevekster som vokser på denne tiden av året, og om høsten dreies fokus mot sopp. Foreningens aktiviteter vil være dags- og helgeturer, ekskursjoner, kurs, kartlegginger eller foredrag som faller inn under medlemmenes interesseområde.  Det er i all hovedsak fokus på sopp slik aktiviteten i foreningen er i dag. Vi ønsker imidlertid noen ildsjeler som kan ha fokus på andre nyttevekster. Vi håper at du får glede av medlemskapet, og at aktiviteter som blir gjennomført faller i din smak. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger eller tips om aktiviteter.

Jonny Løe

Leder

90 47 62 64

jo-loee@online.no

Marita Pedersen

Nestleder

45 66 52 85

marit_a@yahoo.com

Anita Forsmo

Sekretær

99 02 98 08

anitafo696@gmail.com

Birgit Walla

Kasserer

97 74 30 39

birgit.bjorsvik@gmail.com

Alice Ellefsen

Styremedlem

99 31 07 24

alice_irene@outlook.com