Om oss

Helgeland Sopp- og Nyttevekstforening (HSNF) ble stiftet i 2013, da navnet på Vefsn Nyttevekstforening ble vedtatt endret for å favne det geografiske området som foreningen dekker. Vi har medlemmer hovedakelig knyttet til Sør-Helgeland (sør for Korgfjellet), og er en forening for utnyttelse av våre nyttevekster. Dette omfatter et vidt spekter av vekster man finner i naturen. Om våren og sommeren ønsker vi å fokusere på nyttevekster som vokser på denne tiden av året, og om høsten dreies fokus mot sopp. Foreningens aktiviteter vil være dags- og helgeturer, ekskursjoner, kurs, kartlegginger eller foredrag som faller inn under medlemmenes interesseområde.  Vi håper at du får glede av medlemskapet, og at aktiviteter som blir gjennomført faller i din smak. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger eller tips om aktiviteter.

I tillegg til styret har vi:

To soppsakkyndige (SSK) som har utvidet kompetanse på sopp og kan gjennomføre kontroll og godkjenning av sopp dere plukker.

To nyttevekstkyndige (NVK) som har utvidet kompetanse på andre nyttevekster i naturen og kan gjennomføre kontroll og godkjenning av nyttevekster dere plukker.

En med kompetanse innenfor kartlegging av sopp, mikroskopering/sekvensering  og registrering i artsdatabanken via artsobservasjoner.no

Jonny Løe

Leder

90 47 62 64

jo-loee@online.no

Marita Pedersen

Nestleder og sekretær

45 66 52 85

marit_a@yahoo.com

Inger Robertsen

Kasserer

97 13 93 71

inrob@online.no