Om oss

Helgeland Sopp- og Nyttevekstforening (HSNF) ble stiftet i 2013, da navnet på Vefsn Nyttevekstforening ble vedtatt endret for å favne det geografiske området som foreningen dekker. Vi har medlemmer hovedsakelig knyttet til Sør-Helgeland (sør for Korgfjellet), og er en forening for utnyttelse av våre nyttevekster. Dette omfatter et vidt spekter av vekster man finner i naturen. Om våren og sommeren ønsker vi å fokusere på nyttevekster som vokser på denne tiden av året, og om høsten dreies fokus mot sopp. Foreningens aktiviteter vil være dags- og helgeturer, ekskursjoner, kurs, kartlegginger eller foredrag som faller inn under medlemmenes interesseområde.  Vi håper at du får glede av medlemskapet, og at aktiviteter som blir gjennomført faller i din smak. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger eller tips om aktiviteter.

I tillegg til styret har vi:

Fire soppsakkyndige (SSK) som har utvidet kompetanse om sopp og kan gjennomføre kontroll av sopp dere plukker.

To nyttevekstkyndige (NVK) som har utvidet kompetanse på andre nyttevekster i naturen og kan gjennomføre kontroll av nyttevekster dere plukker.

Kompetanse innenfor kartlegging av sopp/nyttevekster, og registrering av arter i artsdatabanken via artsobservasjoner.no

Marita Pedersen

Leder

45 66 52 85

marita@advokatwulff.no

Jonny Løe

Nestleder og sekretær

90 47 62 64

jo-loee@online.no

Inger Robertsen

Kasserer

97 13 93 71

inrob@online.no