Om oss

Helgeland Sopp- og Nyttevekstforening (HSNF) ble stiftet i 2013, da navnet på Vefsn Nyttevekstforening ble vedtatt endret for å favne det geografiske området som foreningen dekker. Vi har medlemmer hovedakelig knyttet til Sør-Helgeland (sør for Korgfjellet), og er en forening for utnyttelse av våre nyttevekster. Dette omfatter et vidt spekter av vekster man finner i naturen. Om våren og sommeren ønsker vi å fokusere på nyttevekster som vokser på denne tiden av året, og om høsten dreies fokus mot sopp. Foreningens aktiviteter vil være dags- og helgeturer, ekskursjoner, kurs, kartlegginger eller foredrag som faller inn under medlemmenes interesseområde.  Det er i all hovedsak fokus på sopp slik aktiviteten i foreningen er i dag. Vi ønsker imidlertid noen ildsjeler som kan ha fokus på andre nyttevekster. Vi håper at du får glede av medlemskapet, og at aktiviteter som blir gjennomført faller i din smak. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger eller tips om aktiviteter.

Jonny Løe

Leder

90 47 62 64

jo-loee@online.no

Marita Pedersen

Nestleder

45 66 52 85

marit_a@yahoo.com

Anita Forsmo

Sekretær

99 02 98 08

anitafo696@gmail.com

Birgit Walla

Kasserer

97 74 30 39

birgit.bjorsvik@gmail.com

Alice Ellefsen

Styremedlem

99 31 07 24

alice_irene@outlook.com